Nieuwe leden
De eerste contributie dient contant in de speeltuin te worden betaald (€ 25,-). Het lidmaatschap geldt voor één jaar (april tot april) en wordt automatisch verlengd, totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Na het eerste jaar betaal je de contributie door middel van automatische incasso. Het lidmaatschap kan alleen worden aangegaan door de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Het is dus niet mogelijk dat bijv. grootouders het lidmaatschap aangaan ten behoeve van hun kleinkinderen. Je ontvangt van ons altijd een schriftelijke bevestiging, zodat je zeker weet dat je aanmelding is verwerkt.

Opzeggen
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor 31 december van het lopende jaar. Dit mag per post, maar ook per e-mail. Je ontvangt van ons altijd een schriftelijke bevestiging, zodat je zeker weet dat je opzegging is verwerkt.

Overige wijzigingen
Vergeet niet om een verhuizing of verandering van e-mailadres aan ons door te geven. Ook als je gezinsuitbreiding hebt gehad, willen wij dat graag weten zodat we de kleine spruit kunnen opnemen in ons ledenbestand.

Ledenadministratie
Jessica Rusman
Frederik Hendriklaan 58
2181 TH  Hillegom
mail: info@kindervreugdhillegom.nl